Descripción: 
Este número publica el «Monogràfic I. Joan Coromines i el País Valencià» a cargo de José Enrique Gargallo Gil & Josep Meseguer-Carbó, con los siguientes artículos:

-José Enrique Gargallo Gil & Josep Meseguer-Carbó, Joan Coromines i el País Valencià.
-Vicent Pitarch i Almela, Seduït pel País Valencià, amb compromís i esperança.   
-Joan Ferrer, Josep Ferrer & Joan Pujadas, Els epistolaris de Joan Coromines amb Manuel Sanchis Guarner i Joan Fuster.  
-Joan Veny, Interferències lèxiques en valencià (retama, raspa).  
-Lluís Gimeno Betí, Sobre lèxic botànic i diccionaris històrics. Puntualitzacions al DECat. 
-Brauli Montoya Abat, Etla, Noetla, Nompot i Vinalapó, quatre topònims valencians meridionals que s’han transformat modernament, en l’Onomasticon de Coromines.
-Joan Antoni Verge Caballer, Toponímia del Baix Maestrat en l’Onomasticon cataloniae.
​[...]

Antonio Cortijo, editor
Department of Spanish and Portuguese
University of California, Santa Barbara
Santa Barbara, California 93106-4150

 
Correo electrónico: 
Ciudad: 
Santa Barbara
País: 
Estados Unidos
Estado: 
California
19/12/2017 Noticias