Materias de especialidad: 
Descripción: 
`Magnificat´, revista de literatura y cultura medievales, del Departamento de Filología Catalana, de la Universidad de Valencia (España) presenta en este número, entre otros, los siguientes artículos:

-Les Guidelines TEI à l´épreuve de la complexité textuelle et graphique médiévale, Marta Materni  
-The Presence of María de Velasco in Pinar´s Juego trobado, in the Carajicomedia, and in `La novela del licenciado Vidriera´ by Cervantes, Roger Boase 
-Literatura i promoció social: lectura i creació literàries entre els menestrals catalans medievals, Lluís Cifuentes i Comamala 
-La tradició dels lletovaris literaris catalans: el cas de Joan Basset, Alba Romanyà 
- `Quant alcun hom demanda d´alcuna cosa dubtosa´: el Tractat de les interrogacions de Bartomeu de Tresbens, estudi i edició, Sebastià Giralt. 

 
Correo electrónico: 
Ciudad: 
Valencia
País: 
España
09/12/2021 Noticias