Materias de especialidad: 
Descripción: 
 'Revista Galega de Filoloxía', presenta en este numero, entre otros, los siguientes articulos:

-  «Análise paratradutiva das diferentes edicións do Manifesto do Partido Comunista ao galego»: a ideoloxía das marxes, Robert Neal Baxter
-  «Entre consoantes: grafemas e fonemas no scriptorium do mosteiro» de Santa Maria de Alcobaça (sécs. XIII-XVI), Maria José Carvalho
-  «Metrics and Textual Criticism in the Cantigas d’amigo»: External Responsion by Pairs of Strophes, Rip Cohen
-  «Notas sobre a derivación regresiva no galego medieval», Xoán López-Viñas
-  «Tradución, tradición e edición: consideracións desde o prólogo do "Tratado de Alveitaria" galego», Gerardo Pérez Barcala
-  «As cores no processamento do significado: provérbios e sinestesia»,  José Teixeira.
Correo electrónico: 
Ciudad: 
A Coruña
País: 
España
22/02/2019 Noticias