Editorial/Institución editora: 
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. España
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Volumen 51 (2007-2008) Sumari


Estudis


Paul Freedman y Flocel Sabaté: «Jaume Caresmar i les fonts històriques de l'Esglesia catalana». Pág. 13.


Glòria López de la Plaza: «Els arxius de la Diputació del General de Catalunya. Un recorregut tècnic pels estils de custòdia i descripció d'un fons històric». Pág. 39.


Curt Wittlin: «Francesc Eiximenis i el secret nacional de les Ordinacions de la Cort del rei Pere el Cerimoniós». Pág. 75.


Daniel Genís i Mas: «Frances Eiximenis al segle XVII: la presència del Crestià en els Discursos históricos de Rafael Cervera». Pág. 91.


Marion Coderch: «La dama com a objecte de l'amor espiritual en la poesia d'Ausiàs March». Pág. 129.


Lurdes Estruch: «El Sermó Patriòtic d'Onofre Manescal (1597-1602)». Pág. 145.


Luis Pablo Núñez: «Ediciones e historia textual del Libro de los secretos de agricultura de Miguel de Agustín». Pág. 199.


Ramón Valdés Gázquez: «Un nuevo códice quevedesco en la Real Academia de las Buenas Letras». Pág. 225.


Mercedes Agulló y Cobo: «Jerónimo de Courbes, mercader de libros». Pág. 239.

Pere Molas Ribalta: «La família Portell, del Consell Reial a la Reial Acadèmia». Pág. 263.


Moll: «El inicio del taller de fundición de tipos del convento de los carmelitas de Barcelona». Pág. 283.


Jesús Alturo i Perucho: «De la censura a l'elogi. Sobre alguns dictàmens positius de la censura eclesiàstica de la cúria del bisbat de Barcelona i els seus autors». Pág. 289.


M. Carme Riu de Martín: «Epistolari de Josep Maria López Picó i Marià Manent amb Fidel S. Riu i Dalmau». Pág. 327.


Carme Illa: «El Congrés Internacional d'Ex-libris i les sigles Barcelona». Pág. 397.


Activitats acadèmiques


Carlos López Rodríguez: «Próspero de Bofarull y Mascaró». Pág. 417.


Josep Fernández Trabal: «Notes per a una història de la noblesa a Catalunya». Pág. 427.


Marina Garone Gravier: «La actividad de Antonio Bergnes de las Casas en la Academia de las Buenas Letras. Edición del Discurso sobre la índole de la lengua griega antigua y el estado actual de la Grecia Moderna». Pág. 473.


Luisa Cotoner Cerdó: «Presentació de la Bibliografia del Dr. Guillem Díaz-Plaja». Pág. 491.


Vida corporativa


Josep Massot i Muntaner: Vida corporativa. Pág. 503.


Bibliografia


Joaquim Miret i Sans: Les Cases de Templers i Hospitalers a Catalunya. Aplec de noves i documents històrics, Lleida, 2006, por Josep Serrano Daura. Pág. 519.


Ana María Barrero García y José María Soto Rábanos: La 'Glosa Magna' de Gregorio López (sobre la doctrina de la guerra justa en el siglo XVI), México, 2005, por Josep Serrano Daura. Pág. 527.


Eulàlia Miralles (ed.): Antoni Viladamor. Història general de Catalunya, Barcelona, 2007, por Albert Rossich. Pág. 527.


Albert Rossich, Antoni Serrà Campins y Pep Valsalobre (eds.): El teatre català dels orígens al segle XVIII, Kassel, 2001, por Jordi Sala. Pág. 530.


Joan Ramis i Ramis: Arminda, Bellcaire d'Empordà, 2006, por Mireia Campabadal i Bertran. Pág. 534.


Página de Internet: 
Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones