Editorial/Institución editora: 
Real Academia Galega
Ciudad: 
A Coruña
País: 
España
Año: 
2013
Tipo de publicación: 
Revistas
Materias de especialidad: 
Descripción: 
Os Cadernos nacen no primeiro semestre de 1990 coa aspiración de promover a investigación científica sobre a lingua galega, así como de divulgar aspectos lingüísticos que son de interese para os estudosos e para a sociedade en xeral. Hoxe por hoxe, os Cadernos constitúen un foro de debate onde se abordaron, e se continúan a abordar, cientificamente cuestións de importancia para o futuro da lingua galega como a fixación da terminoloxía, a definición da variedade culta, o coñecemento da situación lingüística de Galicia ou as posibles estratexias de normalización. Deste xeito, esta revista contribúe ao estudo e á reflexión sobre os problemas lingüísticos e á plena normalización da lingua galega. 
Página de Internet: 
Fecha de publicación: 
Jueves, 29 diciembre, 2016
29/12/2016 Publicaciones