Editorial/Institución editora: 
Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana y Abadía de Montserrat. España
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Número 36 (2004) Sumari


- ''Sobre un antigua composició lírica de la Romània: versions, temes, motius i formes''. Josep Romeu Figueras. Págs. 11-24.


- ''El quantificador focal pla: un estudi de sintaxi dialectal''. Gemma Rigau Oliver. Págs. 25-54.


- ''Les estructures amb ésser + participi passat: problemes d' ambigüitat formal''. Joan Rafael Ramos. Págs. 55-74.


- ''Un viatge a l'infern: nit i bora, de Mercè Rodoreda''. María Campillo. Págs. 77-92.


- ''Els exilis de Vicent Andrés Estellés''. Ferran Carbó. Págs. 93-116.


- ''Setze poemes valecians d'exili''. Santi Cortes. Págs. 117-152.


- ''Anna Murià: biografía, autobiografía, ficcions''. Joaquim Espinós. Págs. 153-172.


- ''Ja em vaig aplatanant: l'exil colombien de Ramon Vinyes''. Jacques Gilard. Págs. 173-194.


- ''Mèxic en l'obra de Pere Calders''. Carme Gregori. Págs. 195-216.


- ''Les novel.les dels camps de concentració''. Vicent Simbor Roig. Págs. 217-246.


Correo electrónico: 
Información adicional: 

Antoni Ferrando, Director.


16/06/2016 Publicaciones