Editorial/Institución editora: 
North American Catalan Society. EEUU
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Volume 22 (2008) Sumario


R/Evolution in Catalan culture and the arts


David Barnett: «Thresholds and Margins in Rodoreda's El carrer de les Camèlies».


Sara J. Brenneis: «Cinematic Barcelona: Catalan Identity in a Culture of Displacement».


Xavier Rull: «Caracterització morfològica sincrònica del sufix nominalitzador de verbs ¿UR+F».


Antoni Serrà Campins: «Composició i estil formularis de la rondalla meravellosa».


Selección de comunicaciones del XII Coloquio Internacional de la Sociedad Catalana de Norteamérica (NACS, en sus siglas en inlgés), que tuvo lugar en mayo de 2007 en la Universidad de Halifax, en Canadá.


Introducción, de Donna M. Rogers.


Cristina Bernadó, Llorenç Comajoan y Núria Bastons: «Anàlisi factorial dels motius d'aprenentatge del català com a llengua segona i relació amb el nivell, el temps d'estada, l'edat i el centre d'estudi dels alumnes».


August Bover i Font: «Verdaguer, Talrich i Maragall en els orígens de Josep Sebastià Pons com a poeta català».


Núria Busquet Isart: «La llengua catalana a la música popular del segle XX».


Remei Capdevila Werning: «The Masia as a Lieu de Memoire: From the Traditional House to Rural Tourism».


Emili Casanova: «El nou model de llengua literària de València».


Peter Cocozzella: «From the Perspective of a Narcissistic Lover: Joan Roís de Corella's

Carles Cortés Orts: «Dona i narradora: la transformació del panorama literari català dels anys trenta. El cas de Mercè Rodoreda».


Laura Delbrugge: «From Lunar Charts to Li: Considerations of Marketability and Concepts of Authorship in the Evolution of Bernat de Granollach's Lunari».


Joan Duran-Porta: «Una reconsideració sobre els orígens de l'arquitectura romànica a Catalunya: El mite dels mestres llombards».


Dominic Kewon: «Joan Salvat-Papasseit: A Revolutionary Domesticated?».


Maria-Rosa Lloret: «L'Excepcionalitat sil.làbica de s: de Fabra als nostres dies».


Montserrat Piera: «L'impacte de Violant


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones