Editorial/Institución editora: 
Asociación Galega de Historiadores.
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Nº7-8/maio-decembro 2005. ISSN: 1696-9197. Anual.


Revista galega de historia.

A Galiza de Ánxel Casal


Índice


Fontes


- ''Programa do «Partido Galeguista» diante da súa constitución: Pontevedra, decembro do 1931''. Págs. 13-16.


- ''Programa de acción para os «Grupos Galeguistas» aprobado polo «Partido Galeguista» na II Asamblea, 1933''. Págs. 17-24.


- ''Carta de Daniel Castelao ao exiliado Rodolfo Prada''. Alfonso R. Castelao. Págs. 25-26.


Investigación.


- ''Breves apontamentos do desenvolvemento do galeguismo na emigración (1880-1950s)''. Nancy Pérez Rey. Págs. 27-44.


- ''Galiza na II República''. Carlos F. Velasco Souto. Págs. 45-65.


- ''Ánxel Casal: un percorrido biográfico''. Alfonso Mato. Págs. 67-84.


- ''Nacionalismo galego e indústrias culturais: Ánxel Casal na contruçom da identidade''. Antom Santos Pérez. Págs. 85-103.


- ''Galeuzka: Euzkadi, Catalunya e o nacionalismo galego na II República''. Xosé Estévez. Págs. 105-113.


- ''Ramón Villar Ponte: unha biografía posíbel''. Xurxo Martínez González. Págs. 115-128.


- ''Pensamentos, ideas e producción intelectual dun mártir do 36: Xohán Xesús González''. Héctor Picallo Fuentes. Págs. 129-149.


- ''O 36 en Compostela''. Encarna Otero. Págs. 151-153.


- ''A Volta dos Nove: notas para unha historia da represión franquista no Val Miñor''. Carlos Méixome e Xosé Lois Vilar Pedreira. Págs. 155-168.


- ''Arquitectura da represión: a colonia penitenciaria de San Simón (1936-1944)''. Jorge Guitián Castromil. Págs. 169-181.


A entrevista


-A entrevista: Isaac Díaz Pardo. Págs. 183-186.


Lembranza


- Lembranzas: Ánxel Casal. Págs. 187-188.


Museos e arquivos.


- A Fundación Castelao e o seu arquivo. Págs. 189-191.


Página de Internet: 
16/06/2016 Publicaciones