Editorial/Institución editora: 
Departamento de Galego-Português, Francês e Lingüística - Universidade da Coruña. España
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Número 8 (2008) Sumario


Artigos


Ana Isabel Boullón Agrelo: «Farruco, Paco, Fran: datos históricos e evolución dos hipocorísticos en Galicia».


Ramón Mariño Paz: «Edición e estudo do romance de María Francisca de Isla y Losada ao Cura de Fruíme (ca. 1774-1777)».


Maria Aldina Marques: «Discordar no Parlamento: estratégias de argumentação».


Paulo Martínez Lema: «Nomes de posesor na toponimia do concello de Begonte (Lugo)».


Marisa Moreda Leirado: «Algunhas anotacións sobre a lingua de Ramón Armada Teixeiro (1868-1920)».


Recensións.


Xosé Ramón Freixeiro Mato, Lingua, Nación e identidade, Edicións Laiovento, Santiago de Compostela, 2006, por Rocío Dorado Fernández.


Pere Comellas, Contra l'imperialisme linguistique: a favor de la linguodiversitat, Barcelona, La Campana, 2006, por Ana García Lenza.


Goretti Sanmartín Rei (coord.), Criterios para o uso da lingua galega, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2006; Sobre a calidade da nosa lingua, A Coruña, Servizo de Publicacións da UDC, 2006, por Laura Mariño Taibo.


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones