Editorial/Institución editora: 
Anna Alberni, Lola Badia y Lluís Cabré. Obrador Edèndum, Universitat Rovira i Virgili y Fundació Quer Alt. España
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Santa Coloma de Queralt, 2010. Actas del Primer Coloquio Internacional del grupo de investigación Narpan (Cultura i literatura a la baixa edat mitjana), integrado por profesores e investigadores adscritos a la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona y la Universitat de Girona. La edición de este coloquio se celebró en Barcelona entre los días 22 y 23 de noviembre de 2007.


Sumario


Peter Ricketts: «Texte et transmission: le cas du Breviari d'amor de Matfre Ermengaud de Béziers».


El taller de còpia


Maria Careri: «Copisti di testi romanzi ed ecdotica».


Lola Badia, Albert Soler y Joan Santanach: «Els manuscrits lul.lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana».


Xavier Renedo i Puig: «Dels fets a les paraules, i de les paraules el Llibre dels fets: observacions sobre la gènesi del Llibre del rei en Jaume».


La traducció i la glossa


Josep Pujol: «Traducció, transmissió, divulgació: tres aspectes de les Heroides de Guillem Nicolau».


Raquel Parera: «La versió d'Andreu Febrer de la Commedia de Dante: recursos del traductor».


Marta Marfany Simó: «La traducció catalana medieval de La belle dame sans merci d'Alain Chartier».


El saber i la llengua vernacla


Ilaria Zamuner Candiani: «Un nuovo testimone della Chirurgia di Ruggero Frugardo in lingua occitanica (Siviglia, Biblioteca Colombina, ms. 5-5-20)».


Lluís Cifuentes Comamala: «Estratègies de transició: pobres i versos en la transmissió extraacadèmica del saber a l'Europa llatina tardomedieval».


La transmissió del text poètic


Lino Leonardi: «Le origini della poesia verticale».


Anna Alberni: «Guillaume de Machaut en la tradició catalana dels segles XIV-XV: la suite d'esparses del Cançoner Vega-Aguiló».


Miriam Cabré, Sadurní Martí y Marina Navàs: «Geografia i història de la poesia occitanocatalana del segle XIV».


La cort, centre de transmissió


Jaume Torró Torrent: «El Cançoner de Saragossa».


Francisco J. Rodríguez Risquete: «El Cançoner de l'Ateneu (biblioteca de l'Ateneu de Barcelona, ms. 1)».


Montserrat Galí: «De mossèn Avinyó a Lluís d'Avinyó, uixer del Príncep de Viana».


Presentació del projecte Transmédie


Claudio Galderisi: «D'un moyen âge à l'autre. Le projet 'Translations médiévales': cinq siècles de traductions en français (Xe-XVe siècle). Étude et repertoire».


Página de Internet: 
Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones