Editorial/Institución editora: 
Departamento de Filoloxía Galega, Universidade de Santiago de Compostela
Ciudad: 
Santiago de Compostela
País: 
España
Año: 
2009
Tipo de publicación: 
Revistas
Materias de especialidad: 
Descripción: 
Verba, Anuario Galego de Filoloxía é unha revista anual fundada en 1974 coa intención de difundir os estudos filolóxicos realizados en Galicia e coa vocación de dedicar unha atención preferente á lingua galega. Porén, a súa recepción nos ambientes universitarios españois, europeos e americanos abriu o camiño para que especialistas de distintas procedencias  ampliasen o seu catálogo de temas e de linguas de traballo. A revista abarca campos como: gramática, fonoloxía, léxico, edición de textos, teoría lingüística e pragmática. Verba admite orixinais en galego, castelán, portugués, catalán, francés, italiano, inglés e alemán. Ademais do volume anual, a revista edita unha colección anexos monográficos, que en 2012 chegan a 70 títulos
Fecha de publicación: 
Viernes, 13 enero, 2017
13/01/2017 Publicaciones