Organizadores:
Association Française des Catalanistes, Deutscher Katalanistenverband, Université de Montpellier; amb la col·laboració de l'Institut Ramon Llull.
Tipo de actividad:
Congreso, jornada, encuentro
Descripción: 

Aquesta problemàtica inclou la recepció crítica mitjançant articles de premsa, ressenyes, obres més generals de síntesi o de divulgació, treballs universitaris, tesis doctorals, etc. I, evidentment, les edicions i traduccions i llur impacte real sobre la literatura europea.


Invitem doncs als membres del Deutscher Katalanistenverband, de l'Anglo-Catalan Society, de l'Association Française des Catalanistes, de l'Associazione Italiana di Studi Catalani, de la North American Catalan Society, i de l'AILLC en general, a enviar propostes de comunicacions abans del 15 de setembre 2005 a Eliseu Trenc, 10 rue des Jardiniers, F-75012 Paris (adreça electrònica: eliseotrenc@noos.fr).


Secció: La intertextualitat a la literatura catalana de la democràcia.


Organitzadors de la secció: Christian Camps (Université de Montpellier / AFC), Montserrat Roser (University of Kent / ACS)


A partir de la postguerra, s'observa a la literatura catalana un desig d'incorporar al text nous llenguatges vinguts dels mass-media, de les arts plàstiques, del cinema, del còmic, de la música, etc. No existeix una literatura que no sigui, en certa manera, intertextual, però no es tracta en aquesta secció d'estudiar una vegada més la influència de tal o tal autor sobre un altre.


Es pretén més aviat que s'estudiï com una gran part de la literatura actual, es realitza mitjançant tota una sèrie de "collages" o de manlleus literals o paròdics que es tradueixen en uns codis i arquetips literaris nous i que permeten jugar amb un dels aspectes més fascinants del nostre present literari: la relació subtil i complexa entre allò que seria ficcional i allò que sembla ésser biogràfic, històric o testimonial, i que sovint també es pura ficció o no.


Invitem doncs els membres del Deutscher Katalanistenverband, de l'Anglo-Catalan Society, de l'Association Française des Catalanistes, de l'Associazione Italiana di Studi Catalani, de la North American Catalan Society, i de l'AILLC en general, a enviar propostes de comunicacions abans del 15 de setembre 2005 a Christian Camps, 4 rue de la Vérité, F-34300 Agde (adreça electrònica: camps.christian@wanadoo.fr).


Ciudad: 
Béziers
País: 
Francia
Fecha de inicio: 
Jueves, 19 enero, 2006
Fecha de finalización: 
Sábado, 21 enero, 2006
Dirección postal completa: 
Centre Universitaire du Guesclin.
Correo electrónico: 
Materias de especialidad: 
Información adicional: 

Direcció postal per a informacions i inscripcions: M. Christian CampsCentre Universitaire Du Guesclin3, allée du Doyen Nerson B.P. 310F-34506 Béziers Cedex L'Association Française des Catalanistes i el Deutscher Katalanistenverband es complauen en organitzar el 2n Col·loqui Europeu d'Estudis Catalans que tindrà lloc al Centre Universitaire du Guesclin, a Béziers del 19 al 21 de gener del 2006. El col·loqui oferirà dues seccions organitzades per diversos especialistes europeus:- La recepció de la literatura medieval catalana a Europa.Organització: Eliseu Trenc (AFC) i Alexander Fidora (DKV) - La intertextualitat a la literatura catalana de la postguerra fins avui.Organització: Christian Camps (AFC) i Montserrat Roser i Puig (ACS) Cada secció tindrà un màxim de 24 comunicacions d'una duració de 20 mn. A més s'organitzaran dues taules rodones, una amb la participació dels editors i traductors de literatura medieval catalana el dijous 19 al vespre com a obertura del col·loqui i una altra amb la participació de joves escriptors catalans el dissabte 21 com a cloenda del col·loqui. També s'organitzarà un sopar de cloenda el 21, en un lloc i a un preu que es comunicaran a la segona circular.Els drets d'inscripció seran de 30 EUR. Per als aturats, jubilats, acompanyants, estudiants, lectors els drets seran de 15 EUR. Donaran dret als dos dinars del divendres 20 i del dissabte 21 i als cafès i refrigeris de les pauses. Es faran efectius a partir del setembre del 2005.Es preveu la publicació de les actes del col·loqui a finals de l'any 2006, però només s'inclouran les comunicacions llegides durant el col·loqui pels propis autors.S'enviarà a tots els participants inscrits al setembre del 2005 una circular amb més detalls pràctics sobre el col·loqui, les possibilitats d'allotjament, la forma de pagament dels drets d'inscripció, i a primers de desembre s'enviarà el programa definitiu.Secció: La recepció de la literatura catalana medieval a Europa.Organitzadors de la secció: Eliseu Trenc (Université de Reims / AFC) i Alexander Fidora (J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main / DKV)Durant la preparació del primer col·loqui, vam tenir propostes de comunicació respecte a la recepció de la literatura medieval catalana a Europa. Per aquesta raó, els organitzadors del 2n Col·loqui hem pensat que la recepció de la literatura catalana a Europa d'ençà l'Edat Mitjana fins avui, completaria cronològicament la temàtica del primer que portava sobre els segles XIX i XX, i que així amb els dos col·loquis es tindria un panorama bastant complert de la recepció del conjunt de la literatura catalana a Europa.


16/06/2016 Congresos y cursos