Organizadores:
Association Française des Catalanistes y Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Tipo de actividad:
Congreso, jornada, encuentro
Descripción: 

Perspectiva comparada: el català dins les llengües romàniques. Creiem que temes com les perífrasis verbals, el temps i l'aspecte o fins i tot la determinació són trets que cal seguir confrontant entre el català i altres llengües romàniques. De la mateixa manera, cal seguir treballant en la diversitat lingüística i el plurilingüisme, per la qual cosa les ja tradicionals recerques sobre la intercomprensió de les llengües romàniques poden aclarir la situació lingüística actual deguda a la globalització.


Sociolingüística. L'objectiu és posar damunt la taula alguns conceptes sociolingüístics que cal revisar, com ara comunitat lingüística, poliglòssia, mercat lingüístic, actitud, etc. De la mateixa manera, s'han de discutir nocions relacionades amb moviments migratoris com ara els d'integració (socio)lingüística, identitat o pertinença, que s'han manllevat a les ciències socials i humanes. També caldria debatre polítiques lingüístiques, culturals i educatives dins del domini català i d'altres de més abast.


Ensenyament de la llengua. Aquesta secció està dedicada a totes les recerques que estudien d'alguna manera com s'ensenya el català a les universitats franceses, tant des d'una perspectiva comunicativa, com des de la tradició literària. Aquí ens referim a la llengua ¿col.loquial¿ en la literatura (novel.les, sèrie negra, literatura juvenil) o fins i tot a l'aprenentatge de la llengua a través de la poesia.


Les llengües del col.loqui seran el francès i el català (també s'hi acceptaran les altres llengües romàniques). No hi haurà traducció, per la qual cosa es demana una certa obertura a la interculturalitat lingüística. Els treballs en curs dels doctorands seran benvinguts. Les propostes de comunicació anònimes (títol i resum d'uns 3.000 caràcters) i acompanyades d'una breu presentació de l'autor/a (màxim 15 línies) han d'enviar-se per correu electrònic a mercepujolberche@gmail.com abans del 31 de maig de 2010.


L'avaluació anònima serà doble. El comitè contestarà a començaments de juliol de 2010 i el programa del col.loqui s'enviarà a mitjans del mes de juliol. Hi haurà una publicació de les comunicacions acceptades pel Comitè científic.


Més informació i contacte:


Mercè Pujol Berché

Correo electrónico: mercepujolberche@gmail.com


Ciudad: 
París
País: 
Francia
Fecha de inicio: 
Jueves, 4 noviembre, 2010
Fecha de finalización: 
Viernes, 5 noviembre, 2010
Dirección postal completa: 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense.
Correo electrónico: 
Materias de especialidad: 
Información adicional: 

Aquest col.loqui internacional està dedicat a la llengua i la lingüística catalanes en sentit ampli. L'objectiu és estudiar la llengua catalana de manera multifuncional i crítica, abastant diferents aspectes relacionats tant amb la llengua (dins la seva unitat i diversitat) com amb la lingüística (en totes les seves dimensions des de les més formals fins a les més socials). El català és una 'llengua de contacte' i, per tant, els treballs de caire sociolingüístic que giren entorn dels parlants i l'ús que fan de la llengua hi tenen cabuda, de la mateixa manera que n'hi tenen els estudis comparatius basats en la confrontació de trets comuns o diferents entre les llengües romàniques. Com que el català s'ensenya en dinou universitats franceses, semblaria adient reflexionar sobre les noves maneres d'aprenentatge d'aquesta llengua. Voldríem programar comunicacions de mitja hora (20 minuts de presentació oral i 10 minuts de discussió) al voltant de les pistes esmentades a continuació, més indicatives que no pas exhaustives.El català i les seves modalitats. Aquesta secció es dedicarà als treballs sobre el sistema de la llengua, que van de la fonologia a la semàntica passant òbviament per la sintaxi, sense oblidar tot allò que fa referència a la lexicologia, en concret la terminologia o la fraseologia. Les recerques diacròniques i diatòpiques tindran un espai particular. També ens agradaria comptar amb treballs de base pragmàtica o d'anàlisi del discurs.


16/06/2016 Congresos y cursos