Organizadores:
Casa de Galicia-Espazo das Linguas Ibéricas
Tipo de actividad:
Curso
Descripción: 

-Curso de Lingua e Cultura Galega


Do 9 de outubro de 2013 ao 28 de maio de 2014. Mércores de 19:00 a 21:00.

60 horas presenciais.


-Curso de seguimento da actualidade galega, historia da lingua e da literatura, e cultura galega. Recoméndase ter coñecementos básicos de lingua galega.

Celga1: (A2)


Do 7 de outubro de 2013 ao 26 de maio de 2014. Luns de 17:00 a 19:00.

60 horas presenciais.


-Curso básico de lingua galega, preparatorio para presentarse á proba CELGA1

Celga2: (B1)


Do 9 de outubro de 2013 ao 28 de maio de 2014. Mércores de 17:00 a 19:00.

60 horas presenciais.


-Curso intermedio de lingua galega, preparatorio para presentarse á proba CELGA2.

Recoméndase ter superado o Celga1 ou pasar unha proba de nivel.

Celga4 (C1)


Do 7 de outubro de 2013 ao 26 de maio de 2014. Luns de 19:00 a 21:00.

60 horas presenciais. Curso superior de lingua galega, preparatorio para presentarse á proba CELGA4. Recoméndase ter superado o Celga3 ou pasar unha proba de nivel.

Sede dos cursos:

Casa de Galicia en Madrid

Casado del Alisal, 8, Madrid

Teléfono: 91 595 42 29

casa.galicia@xunta.es

Matrícula: Do 2 ao 20 de setembro


Enviar Solicitude de inscrición a galegoenmadrid@gmail.com

Probas de nivel na Casa de Galicia en Madrid

previa cita en:galegoenmadrid@gmail.com


Datas para realizar as probas de nivel:

11 de setembro de 17:00 a 19:00

16 de setembro de 10:00 a 12:00


Máis información:

Carme Lamela Villaravid (Profesora): galegoenmadrid@gmail.com


Fecha de inicio: 
Lunes, 9 septiembre, 2013
Fecha de finalización: 
Martes, 8 octubre, 2013
Correo electrónico: 
Página de Internet: 
Materias de especialidad: 
Información adicional: 

null null null


16/06/2016 Congresos y cursos