Organizadores:
Laboratori de Fonètica Aplicada UB
Tipo de actividad:
Congreso, jornada, encuentro
Ciudad: 
Barcelona
País: 
España
Fecha de inicio: 
Lunes, 22 junio, 2015
Fecha de finalización: 
Lunes, 22 junio, 2015
Correo electrónico: 
Página de Internet: 
Materias de especialidad: 
Información adicional: 

Enguany celebrem la setena edició del Workshop sobre la prosòdia del català. Aquesta trobada serveix de fòrum de discussió i debat sobre la fonètica i la fonologia suprasegmentals del català. El workshop està organitzat per una xarxa de grups que fan recerca en prosòdia de la Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, i l’Institut Menorquí d’Estudis. Les anteriors edicions es van realitzar a la Universitat Autònoma de Barcelona (2009), la Universitat Pompeu Fabra (2010, 2013) i la Universitat de Barcelona (2011, 2012 i 2014), organitzades pel Grup d'Estudis de Prosòdia (UPF-UAB), el Laboratori de Fonètica (UB) i el Laboratori de Fonètica Aplicada (UB). Aquesta setena edició del workshop és organitzada pel Grup de Recerca en Entonació i Parla, del Laboratori de Fonètica Aplicada de la Universitat de Barcelona, i es durà a terme el 22 de juny de 2015.En aquest workshop es poden presentar comunicacions sobre qualsevol aspecte suprasegmental de la llengua catalana des d'un punt de vista fonètic i fonològic. També s'accepten contribucions a la recerca interdisciplinària sobre prosòdia catalana, incloent-hi les interfícies entre prosòdia i pragmàtica, prosòdia i adquisició, prosòdia i ensenyament del català, prosòdia i sintaxi, prosòdia i gestualitat, entre d'altres. Els resums podran ser escrits en qualsevol llengua romànica (preferentment en català) o en anglès, amb un màxim de 300 paraules; hi haurà un procés de selecció arbitrat a partir del qual es distribuiran les propostes en comunicacions orals i pòsters. Els resums s'hauran d'enviar abans del 10 de maig (NOVA DATA) a l'adreça de correu electrònic: workshop.entonaciodelcatala@gmail.comL'assistència és gratuïta i s'expedirà un certificat a tots els participants que la confirmin abans del dia 30 de maig del 2015 a la mateixa adreça de correu electrònic.Ponent convidat:Dr. Antonio Hidalgo Navarro (Universitat de València): "Hacia un estudio global de la entonación del habla espontánea: notassobre su complejidad descriptiva y diversidad funcional"


16/06/2016 Congresos y cursos