Organizadores:
Associació Internacional de Llengua i Literatures Catalanes (AILLC) y Universitat Eötvös Loránd.
Tipo de actividad:
Congreso, jornada, encuentro
Fecha límite de solicitud:
Lunes, 9 septiembre, 2013
Descripción: 

XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Del 4 al 9 de septiembre de 2006

Temes del Col·loqui


Per acord de la Junta de Govern de l'AILLC, reunida a Barcelona el 3 de setembre de 2004, es fixen els temes següents:


1. Contactes internacionals de la literatura catalana a partir del modernisme (Enfocament previst: traducció, traductologia, paral·lelismes, influències i recepció crítica)


2. Contactes lingüístics del català amb altres llengües (Enfocament previst: manlleus, lingüística comparada i tipologia lingüística)


3. Fraseologia (Enfocament previst: fraseologia comparada, fraseologia i traducció, fraseodidàctica, fraseografia)


Ciudad: 
Budapest
País: 
Hungría
Fecha de inicio: 
Lunes, 4 septiembre, 2006
Fecha de finalización: 
Sábado, 9 septiembre, 2006
Dirección postal completa: 
Associació Internacional de Llengua i Literatures Catalanes (AILLC)
Correo electrónico: 
Materias de especialidad: 
Información adicional: 

Temes del Col·loquiPer acord de la Junta de Govern de l'AILLC, reunida a Barcelona el 3 de setembre de 2004, es fixen els temes següents:1. Contactes internacionals de la literatura catalana a partir del modernisme (Enfocament previst: traducció, traductologia, paral·lelismes, influències i recepció crítica)2. Contactes lingüístics del català amb altres llengües (Enfocament previst: manlleus, lingüística comparada i tipologia lingüística)3. Fraseologia (Enfocament previst: fraseologia comparada, fraseologia i traducció, fraseodidàctica, fraseografia)Treball científicEl treball científic comprendrà els aspectes següents:1. Conferències plenàries: hi haurà una conferència inaugural i una de clausura.2. Ponències: la Junta de Govern de l'AILLC ha invitat vuit especialistes a presentar ponències de 45 minuts sobre un dels temes del Col·loqui. 3. Taula rodona: 'Les traduccions del català a les llengües de l'Europa Centroriental'.4. Comunicacions: tots els membres de l'AILLC poden presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. Els qui encara no en siguin membres poden fer-se'n adreçant una sol.licitud d'ingrés a l'AILLC avalada amb la firma de dos membres (AILLC, Carrer del Carme 47, E-08001, Barcelona; aillc@iecat.net).Els qui decideixin presentar una comunicació hauran de trametre un resum (d'una llargada mínima d'una pàgina i màxima de dues) al Comitè Organitzador abans del 30 de desembre de 2005. En aquest resum s'especificarà l'interès del tema escollit, com també l'objectiu, la metodologia i, si escau, les conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l'admissió de les comunicacions i ho comunicarà als autors durant el febrer i el març de 2006.CorrespondènciaPer a informació general i per a qualsevol qüestió referent a l'organització del Col·loqui adreceu-vos a:Departament d'Espanyol, AILLCUniversitat Eötvös LorándBudapest 1088, Múzeum krt. 4/CHongriaFax: +36 1 411 65 60E-mail: AILLCBudapest@freemail.hu


16/06/2016 Congresos y cursos