Convocante: 
Revue d'Études Catalanes
Tipo de convocatoria: 
Contribuciones (call for papers)
Materias de especialidad: 
Fecha límite de solicitud: 
Lunes, 15 abril, 2019
Descripción: 
'Revue d'Études Catalanes' invita a participar en este número en el monográfico «El català en la societat globalitzada. Usos de la llengua i situació de la cultura al segle XXI». El plazo para el envío de propuestas de cierra el 15 de abril de 2019.  El objetivo es aproximarse a la lengua desde la pluridisciplinariedad y la transdisciplinariedad y, a la vez, analizar los fenómenos de cambio, las consecuencias de la globalización y las posibilidades de difusión de la cultura i la lengua catalanas.

Ejes temáticos
Llengua 
- Situació de la llengua en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.
- Reptes lingüístics: neologismes globals, abreviatures derivades de les xarxes socials, escriptura desdoblada en funció del gènere.
- La llengua de signes en català.
- Presència de la llengua catalana a les universitats.
- La diàspora catalana i el manteniment intergeneracional de la llengua. 
- Les reconfiguracions lingüístiques degudes a la migració: variants diatòpiques en contacte, neoparlants.
- Identitat i llengua: què canvia la globalització i la diversitat lingüística.

Literatura
- Panorama de les traduccions d’obres en català a l’estranger.
- Recepció de la literatura en català en l’àmbit internacional.
- Projecció de la literatura en català a partir de salons del llibre de rellevància internacional: Frankfurt, Guadalajara, Londres, Buenos Aires, París (Barcelona invitada d’honor del Saló del llibre no fa tant de temps).
- Adaptacions d’obres en català al teatre o al cinema en altres països.

Art i cultura
- Presència de la cultura catalana a l’estranger.
- Contribució de la cultura catalana als moviments culturals d’abast global.
- Difusió i recepció del nou cinema català a nivell internacional.
- Panorama musical català i circuits de difusió internacional.
- Internacionalització de la cultura popular i folklòrica catalana.

Història, història cultural, política i societat
- Diàspora de parlants catalans arreu del mon, associacions de catalanística, etc.
- El rol de Catalunya, País Valencià, les Illes Balears i Andorra en l’economia global: atractivitat empresarial dels territoris, context politico-econòmic i oportunitats transnacionals. 
- Moviments socials de transcendència global i la seva traducció a/des de Catalunya.
- Les migracions i la posició de Catalunya, com a terra d’acollida i com a país emissor.

Más información: https://france-catalaniste.com/publications/


 
País: 
Francia
Dirección postal completa: 
Revue d'Études Catalanes
Correo electrónico: 
26/03/2019 Convocatorias y empleo