Editorial/Institución editora: 
Deganat de la Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Ciudad: 
Barcelona
País: 
España
Año: 
2015
Tipo de publicación: 
Revistas
Materias de especialidad: 
Descripción: 
L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística és una revista internacional de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i de ressenyes sobre temes relacionats amb la Lingüística. Els articles es publiquen en dues seccions, una de monogràfica —coordinada per especialistes en la matèria— i una altra de temàtica lliure.

Els treballs es publiquen amb una periodicitat anual en català, espanyol, anglès i alemany.

L’Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística compta amb un Consell Assessor Internacional que col·labora amb el Consell de Redacció en el procés de revisió i selecció dels treballs per parells (peer-review).
Fecha de publicación: 
Miércoles, 28 diciembre, 2016
28/12/2016 Publicaciones