Editorial/Institución editora: 
Editorial Galaxia. España
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Número de 2004 Sumario


Estudos


- ''Aproximación crítica á obra de Lupe Gómez. Atentado ao culturalismo''. Burghard Baltrusch y Ana Bela Simôes de Almeida. Págs. 7-29.


- ''Os alófonos fantásticos. Poemas descoñecidos de Alvaro Cunqueiro''. Iago Castro Buerger. Págs. 30-39.


- ''A sección de Alvaro Cunqueiro no semanario catalán Destino. Os cans fieis das verbas: Laberinto y Cia.''. María Liñeira. Págs. 40-51.


- ''Fada revolucionaria. Unha reescritura dos contos de fadas desde o feminismo libertario: Vermella con lobos, de Carmen Blanco''. Olga Novo. Págs. 52-65.


- ''Da lámpada severa á escuridade mollada. O diálogo diferencialista entre Nós e o 98''. Craig Patterson. Págs. 66-85.


- ''O club dos poetas vivos. Manuel Rivas, xograr dunha Galicia posmoderna''. Jorge Pérez. Págs. 86-95.


- ''A perfomance en Rompente''. Alberte Valverde. Págs. 96-105.


- ''O ensaio no ano 2004''. Manuel Forcadela. Págs. 107-119.


- ''Literatura infantil e xuvenil 2004. Un ano digno?'. José Álvaro Álvarez. Págs. 120-130.


- ''En esta folha adeante se começan as cantigas... Os estudos literarios medievais galego-portugueses nos anos 2003 e 2004''. Leticia Eirín García. Págs. 131-143.


- ''Narrativa en 2004. Unha xeira de profundización''. Dolores Vilavedra Fernández. Págs. 144-151.


- ''A poesía no sifate de 2004''. Helena González Fernández. Págs. 152-159.


- ''Teatro para novos. Vello teatro. Panorámica da literatura dramática galega en 2004''. Iolanda Ogando González. Págs. 160-166.


- ''Ollando cara adiante sen ira. Panorámica das traducións literarias ao galego no ano 2004''. Gonzalo Constenla Bergueiro. Págs. 167-174.


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones