Autor: 
Barbara De Cock
Director: 
Nicole Delbecque.
Editorial/Institución editora: 
Faculteit Letteren, Katholieke Universiteit Leuven / Universidad Católica de Lovaina.
Ciudad: 
Lovaina
Año: 
2010
Tipo de publicación: 
Tesis
Tipo de tesis: 
Tesis doctorales
Materias de especialidad: 
Descripción: 

Dit proefschrift handelt over hoe deelnemers aan een gesprek zich in het Spaans profileren. Drie domeinen komen hierbij aan bod: cognitief -functionele theorieën, pragmatiek en conversatieanalyse. De studie vert rekt van een onomasiologische invalshoek en omvat verschillende (onderde len), zoals persoonsdeixis, strategieën die met persoonsdeixis verband houden (zoals vocatieven, kwantoren) en constructies waar de agens onbepaald blijft ( b.v. uno ‘men’ of passiefconstructies). Op basis van een contrastie ve studie van drie types van interactie met meerdere deelnemers (nl. inf ormele gesprekken, TV-debatten en parlementaire discussies) bestudeer ik hoe de deelnemers zich profileren. Ik toon ook aan hoe dat analyse van de vormen die zij hiervoor gebruiken bijdraagt tot een intralingüistisch e (in tegenstelling tot sociologische) definitie van genres. De begrippen subjectiviteit en intersubjectiviteit (Beveniste 1966, Lyons 1982, Traug ott 2003) zijn in deze analyse van cruciaal belang. Het eerste niveau van analyse (veruit het meest bestudeerd in de literat uur) is de identificatie of referentialiteit.


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones