Autor: 
Cristina Tarradellas Corominas
Director: 
Milagros Guardia, Immaculada Lorés Otzet
Editorial/Institución editora: 
Universidad de Barcelona
Ciudad: 
Barcelona
País: 
España
Año: 
2017
Tipo de publicación: 
Tesis
Tipo de tesis: 
Tesis doctorales
Materias de especialidad: 
Descripción: 
Este trabajo presentado por Cristina Tarradellas Corominas, en la Universidad de Barcelona, en 2017, aborda la pintura mural romànica del Principat d’Andorra sempre s’ha considerat mancada de qualitat, marginal i residual dins el panorama artístic català. L’anàlisi individualitzada de cada conjunt ha revelat una situació diferent. Les coincidències formals i de models iconogràfics detectades entre ells, permeten una lectura que va més enllà de l’àmbit merament local, i demostren que comparteixen un substrat comú que és perfectament identificable a tota l’àrea pirinenca i, en algunes ocasions, fins i tot de zones més allunyades. Situació semblant demostren els seus programes, que amaguen una complexitat teològica i recullen uns temes que són els que dominen el panorama artístic europeu al llarg del segle XII, i que segueixen, fidelment, els principis dogmàtics dictats des de Roma. 

 
Correo electrónico: 
Fecha de publicación: 
Miércoles, 13 febrero, 2019
13/02/2019 Publicaciones