Editorial/Institución editora: 
Real Academia Galega
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Número 3, 2011 Poesías de Francisco Mª. de la Iglesia

Edición liminar e notas de M.R. Saurin de la Iglesia


Con este título, a Real Academia Galega publica unha colección literaria que ten como obxectivo fundamental editar textos e documentos que obran en arquivos da institución, certamente ricos e inéditos en páxinas impresas de moi exigua circulación. Ó exhumarmos ou reeditamos certos textos, ofrecemos a investigadores e estudosos páxinas que esclarecerán capítulos importantes da historia literaria de Galicia.


Real Academia Galega

Rúa Tabernas, 11

15001 A Coruña


Página de Internet: 
16/06/2016 Publicaciones