Autor: 
Xosé Luís Vázquez Somoza
Director: 
Manuel González González
Editorial/Institución editora: 
Universidade de Santiago de Compostela
Ciudad: 
Santiago de Compostela
País: 
España
Año: 
2015
Tipo de publicación: 
Tesis
Tipo de tesis: 
Tesis doctorales
Materias de especialidad: 
Descripción: 
A lingua no Parlamento de Galicia achega o modelo de lingua empregado polos deputados na sétima e oitava lexislaturas a través dun estudo fonético, morfosintáctico e léxico, que, desde a confrontación coa normativa oficial, analiza as formas que se afastan da variedade estándar, especialmente aquelas que son debidas á influencia da lingua castelá. A partir dun corpus textual constituído por 113 unidades provenientes da gravación doutros tantos deputados nas dúas lexislaturas, e, á luz dos estudos de sociolingüística máis recentes, examínase o comportamento dos tres grupos políticos presentes no Parlamento, BNG, PSdG e PP, en relación co achegamento ou afastamento ao castelán. Factores como idade, lugar de nacemento e nivel de estudos dos parlamentarios téñense en conta á hora de valorar o modelo de lingua presente en cada unha das tres formacións políticas.
Fecha de publicación: 
Miércoles, 5 julio, 2017
05/07/2017 Publicaciones