Editorial/Institución editora: 
Centre d'Estudis Trobadorescos de Castelló d'Empúries
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 

Volum 4. 2005.


Sumari


Editorial. Pág. 5.


- ''L'amor romàntic i la inapetència eròtica a El senyor dels anells de J.R.R. Tolkien''. Lola Badia. Pág. 7.


- ''De l'Inferno de Dante a l'infern teològic del framenor castelloní Joan Pasqual.

Francesc J. Gómez. Pág. 21.


- ''Apotecaris i receptes en la literatura catalana antiga''. Pep Valsalobre. Pág. 34.


Dossier: Literatura i poder.


- ''El sirventès i l'herència de Bertran de Born''. Stefano Asperti. Pág. 49.


- ''El trobador de Pere el Gran''. Miriam Cabré. Pág. 59.


- ''L'infant Pere d'Empúries i la tradició familiar: estampes en el setè centenari del seu naixement''. Lluís Cabré. Pág. 69.


Notes bibliogràfiques. Pág. 85.


Publicació editada amb la col·laboració de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona


Correo electrónico: 
16/06/2016 Publicaciones