Editorial/Institución editora: 
Institut d'Estudis Gironins
Ciudad: 
Gerona
País: 
España
Año: 
2015
Tipo de publicación: 
Revistas
Materias de especialidad: 
Descripción: 
Annals de l'Institut d'Estudis Gironins és una publicació de l'Institut d'Estudis Gironins que edita el primer número al 1947. Des d'aquell any i fins al 1978 el títol va ser Anales del Instituto de Estudios Gerundenses (ISSN 0211-2329, ISSN-e 2339-9929). A través dels Annals es vol donar a conèixer les recerques i les investigacions que fan els membres de l'entitat i els estudiosos d'altres institucions científiques i culturals, convidats a participar en homenatges i miscel·lànies. L'àmbit territorial preferentment és de les comarques gironines, Catalunya i els Països Catalans.
Fecha de publicación: 
Miércoles, 28 diciembre, 2016
28/12/2016 Publicaciones