Editorial/Institución editora: 
Romanisches Seminar, Albert-Ludwigs-Universität
Ciudad: 
Friburgo
País: 
Alemania
Año: 
2016
Tipo de publicación: 
Revistas
Descripción: 
Us interessa publicar en la Revista d'Estudis Catalans (ZfK)? Llavors us convidem a enviar-nos: articles innovadors i originals amb un lligam obvi amb els estudis catalans, sobretot amb llengua i literatura catalanes, que contribueixen a una discussió científica ja en marxa o susceptibles d'obrir una discussió nova, que desenvolupen una problemàtica, utilitzen aproximacions metodològiques i terminologies actuals i van més enllà de la documentació dels fets. La ZfK accepta propostes d'articles en totes les llengües romàniques (preferiblement en català), així com també en alemany o anglès. Abans d'enviar el text els autors han de parar atenció a tota la documentació científica i a la bibliografia, així com també a l'exacte composició lingüística i estilística del text. Us demanem de consultar i de respectar les normes per a la preparació dels textos, que es poden carregar aquí. Si utilitzeu MS WORD per a l'elaboració de l'original podeu baixar un document pauta 'zfk.dot' que inclou la majoria dels models de format utilitzats a la revista.
Correo electrónico: 
Fecha de publicación: 
Viernes, 13 enero, 2017
13/01/2017 Publicaciones