Tipo de recurso: 
Grupos de investigación
Descripción: 
El nostre grup de recerca té com a objectiu aprofundir, mitjançant l'estudi de la literatura, en el coneixement del món de la cultura islàmica, relacionat especialment amb la dona del segle XX com a objecte i subjecte creatiu. Aquest estudi es fa extensiu a les diverses literatures de la zona geogràfica de la Mediterrània occidental, bàsicament la francesa, la italiana, l'àrab, la catalana i la hispànica. Això permet una anàlisi sociològica de la creació, difusió i recepció literària i de les diferents arts que s'hi interrelacionen. Aquesta comunitat es troba interrelacionada amb el grup investigador Traverses, de la Université Paris 8-Saint Denis.

Carles Cortés Orts, diector
Institución: 
Universidad de Alicante
País: 
España
07/08/2017 Recursos