Descripción: 
`Zeitschrift für Katalanistik. Revista Alemanya d'Estudis Catalans` presenta en este nuevo número, entre otros, los siguientes artículos:
- Un corpus col·loquial i dialectal del valencià: PARLARS, Sandra Montserrat y Carles Segura
- El Corpus Oral de Madrid (CORMA): materiales para el estudio (socio)lingüístico del español coloquial actual, Renata Enghels, Fien De Latte y Linde Roels
- Ergative marking in Basque-Spanish and Basque-French code-switching, Irantzu Epelde y Bernard Oyharçabal
- Pues eso como construcción interactiva desde el modelo Val.Es.Co., Shima Salameh Jiménez
- Eines computacionals per a la creació i explotació de corpus orals en català, Juan María Garrido Almiñana
- Zur Emergenz katalanischer Syntax in den Usatici Barchinonae / Usatges de Barcelona (12.–15. Jhdt.), ​- Reinhard Meyer-Hermann
- Tradició i modernitat en el llenguatge dels llibrets de falla de les primeres dècades del segle XX, Joaquim Martí Mestre
- Espais i identitat dels malalts en els casos clínics en català, Adéla Kot’átková
- Audio description meets Easy-to-Read and Plain Language: results from a questionnaire and a focus group in Catalonia, Blanca Arias-Badia y Anna Matamala
- L’aportació de Joan Vila a la literatura popular: la revista Virolet, Emili Samper
- L’Heribert de Benzina llegeix A coleira do cão: influències, intertextualitats i patologies en Quim Monzó, Víctor Martínez-Gil. 
Correo electrónico: 
Ciudad: 
Aachen
País: 
Alemania
07/01/2021 Noticias