Congreso Internacional 'Galicia: éxodos e retornos'

Presentación de comunicacións. As persoas que desexen presentar comunicacións deberán facerlle chegar á secretaría do congreso antes do 31 de marzo de 2006 unha proposta en que figure o nome do autor/a, o título da comunicación e un resumo do contido desta, cunha extensión de entre 20 e 30 liñas. A finais do mes de marzo, os comunicantes recibirán notificación da aceptación da súa proposta. O texto completo das comunicacións aceptadas para o[Leer más]
16/06/2016

26th Conference Association for Contemporary Iberian Studies (ACIS) 2005

La Association for Contemporary Iberian Studies (ACIS) celebra este congreso del 6 al 8 de septiembre de 2005 en la Universidad West of England (Bristol, Reino Unido).[Leer más]
16/06/2016